ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek
A jelen Általános Szerződési Feltételek a Big Carp Baits in Europe Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett www.bigcarpbaits.hu internetes oldalán elérhető szolgáltatás igénybevevője (továbbiakban: Ügyfél/Vásárló) általi használatának feltételeit tartalmazza.

Az Üzemeltető elérhetőségei, cégadatai:
CÉGNÉV: Big Carp Baits in Europe Kft.
SZÁMLÁZÁSI CÍM: 1106 Budapest, Ladányi u. 6.
TELEFON : 06 (1) 286 55 52
E-MAIL: bolt@bigcarp.hu
ADÓSZÁM: 22759355-2-42
BANKSZÁMLASZÁM:10402283-50526576-52661000
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-942281

I. Általános feltételek:

1.1. Az ÁSZF hatálya:
A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.bigcarpbaits.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Webshop) keresztül történik. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely a jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A webshop-ban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.
1.2.  Vásárlás:
A webshop-ban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges (e-mailen keresztül leadott megrendelés is elektronikus úton leadott megrendelésnek számít), a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
1.3. Regisztráció:
A Webshop szolgáltatásainak egyes része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, amelyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.
1.4. Megrendelés elfogadása:
Az Üzemeltető az Ügyfél megrendelését (ajánlatát) külön e-mail útján értesíti, melyben az Ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve az egyéb fizetési módokhoz szükséges információkról. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, az Üzemeltető azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.
1.5 Vásárló által hibásan megadott adatok javítása:
Amennyiben a rendelés során a vásárló hibásan adta meg adatait és ezt a rendelés visszaigazolásakor kapott e-mailben észleli, a hibás adatok javítását a bolt@bigcarp.hu e-mail címre küldött levélben, vagy a telefonos elérhetőségen javíthatja.
1.6.Nagykereskedelem.
Az a nagyker nyitvatartási, munkaidőben (hétfőtől csütörtökig reggel 8 és délután 3 óra között, pénteken reggel nyolc és délután egy között) érhető el telefonon, e-mailben, illetve személyesen, az alábbi elérhetőségeken:
Cím: 1201 Budapest Helsinki út 74-75
E-mail: nagyker@bigcarpbaits.eu

Telefon: 06 (1) 286 55 52
A nagyker nem vállal garanciát arra, hogy a telefonon illetve e-mailben történő megkeresésekre azonnal reagálni tud, ezért kéri ügyfelei türelmét.

1.7. Panaszkezelés helye és elérhetősége
Cím: 1106 Budapest, Ladányi u. 6.
E-mail: bolt@bigcarp.hu
Telefon: 06 (1) 286 55 52

Elérhetőségi idő:Hétfő - Péntek 10:00-18:00

II. Regisztráció

2.1.Regisztráció:
A webshopon keresztül történő vásárlás regisztrációhoz kötött.
2.1.1. Ügyfél lehet minden korlátlanul cselekvőképes természetes és jogi személy, amely regisztrál a www.bigcarpbaits.hu honlapon és ezzel elfogadja a mindenkor hatályos ÁSZF-et. Regisztrálni a regisztráció menüpont segítségével lehet.
2.1.2. A Webshopon keresztül történő vásárlásra az Ügyfél kizárólag akkor jogosult, azaz, felhasználói fiókot akkor hozhat létre, amennyiben
•      14. életévét betöltött kiskorú és a szolgáltatás használata során kizárólag a saját, munkával szerzett keresményének erejéig rendelkezik;
•      jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére;
•      saját nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.
2.1.3. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Ügyfél valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott Ügyfél Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza.
2.1.4. Az Ügyfél köteles valós adatokat megadni a regisztráció során. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, köteles fiókjában azt rögzíteni. Egy Ügyfél kizárólag csak egy felhasználói fiókkal rendelkezhet. Ha az Üzemeltető azt észleli, hogy egy Ügyfél több fiókot is fenntart, jogosult azokat felfüggeszteni. Ha az Üzemeltető tudomására jut, hogy egy Ügyfél nem valós adatokkal regisztrál, vagy feltételezhető, hogy két vagy több fiókot ugyanazon személy regisztrált vagy használ, az adott fiók használatát felfüggeszti. Az Ügyfél köteles pontos és valós elérhetőségeket (teljes név, cím, telefonszám, e-mail cím) szerepeltetnie adatai között. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valósak, az Ügyfél ezen adatok alapján nem elérhető, akkor az Üzemeltető jogosult az Ügyfél hozzáférését korlátozni.
2.1.5. Az Üzemetetőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
2.1.6. Az Üzemetetőt a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

III.A vásárlás menete

3.1. Termékleírás:
A vásárolandó termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termék leírása tartalmazza. Az Üzemeltető szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a leírásban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.
3.2. Vételár:
 A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
3.3. Vételár változtatásának joga:
A Webshop-róll megrendelhető termékek árai változtatásának jogát az Üzemeltető fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Átutalással történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.
3.4. Hibás ár:
Amennyiben az Üzemeltető minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor az Üzemeltető nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
3.5. Megrendelés kitöltése:
A megrendelést az Üzemeltető a Webshop-on keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap az Üzemeltetőtől.) Az Üzemeltetőt az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.
3.6. Megrendelés visszaigazolása:
A megrendelés kézhezvételének megerősítése, amely a rendelés feladása után automatikusan a Felhasználó részére kiküldésre kerül, igazolja, hogy a vásárló megrendelését az Üzemeltető megkapta, és azt regisztrálta teljesítéshez.
3.7. Továbbértékesítés tilalma:
 Az Üzemeltetőtől vásárolt termékek továbbértékesítése az Üzemeltető írásbeli engedélyének hiányában tilos. Továbbértékesítési engedélyt az Üzemeltetőtől viszonteladói keretszerződés formájában lehet igényelni.
3.8. Rendelhető termék:
Amennyiben a megrendelt árucikk nem áll rendelkezésre a megrendelés időpontjában, illetve a „rendelhető”-ként feltüntetett termék nem teljesíthető a megrendelés visszaigazolását követő 3 napon belül, az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben nem történik szerződéskötés, amiről a Felhasználó írásbeli értesítést kap.
Bármely, esetlegesen korábban alkalmazott kifizetés az Ügyfél számára haladéktalanul visszafizetésre kerül.
3.9.Termék átvétele:
 • A Felhasználó a megrendelt terméket az általa megadott módon, és formában jogosult átvenni, a webshop-on megadott lehetőségek szerint.
3.9.2.Házhoz szállítás. Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területére történő kiszállítás esetén vehető igénybe. Az Üzemeltetőt az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
Cégünk csomagjait országszerte a TRANS-O-FLEX futárszolgálattal szállítja. Házhozszállítási díjunk AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉRE: Bruttó 1300 Ft (20.000 Ft feletti vásárlás esetén DÍJMENTES).
 • 3.9.3 Termék átvétele PickPackPonton. Amennyiben a kiválasztott termék átvételére az Üzemeltetővel szerződéses jogviszonyban álló Pick Pack Ponton kerül sor, az Ügyfél értesítést kap arról, mikor tudja az Ügyfél által kiválasztott helyszínen átvenni a rendelését. A Pick Pack Pontra való rendelés bruttó szállítási díja 1200.- Ft. Bruttó 20.000Ft feletti megrendelés esetén a Pick Pack Pontra való rendelés bruttó szállítási díja ingyenes.
A rendelés kiszállítási helyre történő megérkezéséről az Ügyfél a Pick Pack Pont ügyfélszolgálatától emailben, illetve sms-ben kap értesítést, melynek megérkezése után a küldemény átvételére – egy választott időpontban – 7 nap áll rendelkezésére. Amennyiben az Ügyfél az értesítést követő 7 napon belül nem tudja átvenni a küldeményt, további 7 nap hosszabbítást jogosult kérni a rendelés átvételére a Pick Pack Pont Vevőszolgálaton (E-mail: pickpackpont@lapker.hu, Tel.: 06/1 881-2650, Elérhetőség: H-P: 7:00-20:00, Ügyeleti Mobil: 06-30/619-3070).
Amennyiben az Ügyfél a rendelt termékek Pick Pack Ponton történő átvételekor a kiszállított csomaggal kapcsolatosan bármilyen sérülést észlel, köteles ennek tényéről haladéktalanul az Üzemeltetőt értesíteni. Amennyiben az Ügyfél ezen kötelezettségét elmulasztja, az Üzemeltető a szállítási sérülésekkel kapcsolatos felelősségét kizárja.
3.10 Tulajdonjog fenntartása: 
A kiszállított árucikk az Üzemeltető tulajdonában marad, amíg a fizetés teljes egészében meg nem történik.

V.Felelősség

5.1. Általános rendelkezések: 
Az Ügyfél által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe tartozó kártérítésekre, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek az Üzemeltető részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Kötelességszegés esetén az Üzemeltető csak a szerződéseknél tipikus, előre látható károkért vállal felelősséget. Az Üzemeltető részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésnek minősül, amennyiben a termék a honlapon vagy a használati útmutatóban szereplő tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik.
5.2.  Hibás adatok:
Az Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma az Ügyfél által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be.
5.3. Honlappal kapcsolatos felelősség:
Az Ügyfél az Üzemeltető honlapját kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kivételével.
5.4. Hiperhivatkozások:
A honlapunk tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban az Üzemeltető nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért.
5.5. Reklámok:
Az Üzemeltető a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget a www.bigcarpbaits.hu oldalon harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került.
5.6  Fényképek, Grafikai megvalósítások, Reklámanyagok :
Az oldalon található összes fénykép, grafikai megvalósítás, és reklámanyag az EXIF, *.psd, *.ai, *.pdf eredeti fájlokkal rendelkező személy tulajdona. Bármilyen egyéb felhasználása a tulajdonos írásos engedélye nélkül tilos, és jogi következményekkel jár.

VI.Adatvédelmi nyilatkozat

 • -  Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 3. § (1) bekezdés a) pontja, 2012. január 1-jét követően az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja, az adatszolgáltatás önkéntes.
 • - A regisztrációval ill. vásárlással Ön hozzájárul ahhoz, hogy az űrlapon megadott személyes adatai (Név, Cégnév, Város, Irányítószám, Cím, Telefonszám, e-mail cím,) a Üzemeltető nyilvántartásába kerüljenek, melyeket a számla kiállításához, szállításhoz használunk fel, de a harmadik félnek nem adjuk át.
 • - Az adatkezelés célja, hogy webshop-ban történő vásárlásoknál a rendelés egyértelmű és világos legyen, a számla kiállításra, és a megrendelt termék a megfelelő vevőhöz kerüljön.
 • -  Az adatkezeléssel összefüggésben Ön az Avtv. 11. § (1) bekezdése alapján (2012. január 1-jétől az Infotv. 14. §-a alapján), az Avtv.-ben (2012. január 1-jétől az Infotv.ben) meghatározott rendben tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy törlését. Az Avtv.-ben (2012. január 1-jétől az Infotv.-ben) meghatározott módon, ha az adatkezelés jogszerűségét kifogásolja Ön– az Avtv. 16/A. §-a (2012. január 1-jétől az Infotv. 21. §-a) szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, valamint az Avtv. 17. §-ában (2012. január 1-jétől az Infotv. 22. §-ában) meghatározottak szerint bírósághoz, illetve az Avtv. 27. §-ában meghatározottak szerint az adatvédelmi biztoshoz (2012. január 1-jétől az Infotv. 52. §-ában meghatározottak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz) fordulhat.
 • - Vásárláskor, illetve a termék kosárba helyezésekor a rendszer a felhasználótól automatikusan fogad és letárol az adatokat: IP cím, munkamenet azonosító (session id). Ezeket az adatokat kizárólag a vásárláshoz használjuk fel. Amennyiben nem történik vásárlás, az azonosítókat a rendszerünk törli.
 • - A vásárlói adatok a szállítás és a kézbesítés idejére átadásra kerülnek a szállító cégeknek (PickPackPont, Futárszolgálat).
 • -  Adatait írásos vagy e-mailben történő kérésére töröljük (kivételt képeznek azok a számlaadatok - a számlák tőpéldányai - amelyek megőrzésére a Számviteli Törvény kötelez).
 • - Amennyiben e dokumentumban változás történik, a regisztrált felhasználókat értesítjük a változásokról.

VII. Egyéb rendelkezések

 7.1. Az Ügyfél tudomásul veszi a rendszer használatával, hogy az Üzemeltető jelen Általános Szerződési Feltételeket jogosult egyoldalúan módosítani.
 7.2. Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés célját érvényesen, a lehető legjobban megközelítő gazdasági hatást vált ki.
7.3. A vásárló az Üzemeltető honlapján való regisztrációval, illetve a telefonon leadott rendeléssel elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.
7.4. A jelen Általános Szerződési feltételek a magyar törvények hatálya alá esnek. Jelen
ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog az irányadó, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.
7.5. Az esetlegesen felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye az Üzemeltető regisztrált székhelye.
7.6. A honlapot a szerzői jog védi. A szerzői jogi jogosultja az Üzemeltető vagy az általa feljogosított felhasználó. A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem megengedett.
7.7. Tevékenységünkkel kapcsolatos esetleges panasz esetén az alábbi felügyeleti szervekhez fordulhat:
 • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-magyarországi Regionális Felügyelőség
 • Levélcím: 1052 Budapest, Városház utca 7. Tel: 328-0185, 459-4999
 • Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület Levélcím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
 • Tel: 488-2000

 

 

 

Hírlevél

Ingyenes horgász tippek és trükkökért iratkozz fel most, hogy mindig naprakész legyél...